За списание „Нур“

Нур – негаснеща, нетленна светлина!

На 13 февруари 1993 година започва своя живот авторовото списание на Ваклуш Толев „Нур“. Затова 13 февруари е Ден на списание „Нур“ – един от празниците на Учението Път на Мъдростта.

В продължение на десетилетия списание „Нур“, както пише авторът, не само поднася изводи на минали духовни учения и религии, слова на Учители и Пратеници Божии, но свидетелства и за нови скрижали – лъчи от Космичния океан на Мъдростта! Десетилетия списанието носи духовна радост, като прави Мъдростта трапезен хляб за всеки, който го разгърне; десетилетия с надслова си зове: Няма зло, има нееволюирало добро!

Човечеството продължава да се бори със зло, продължава да изповядва човека като грехопаднал, продължава да търси своите врагове – дори „пристигащи“ от Космоса. Продължава, въпреки че още Иисус Христос призова: Обичай врага си!, рече: „Бъдете съвършени както е съвършен и Небесният ваш Отец!“ (Матей 5:48) и подчерта, че Той, Който е Син Човечески, е и Син Божий: „Аз и Отец едно сме!“ (Йоан 10:30). Човекът трябва да научи, че не може да бъде грехопаднал заради познание, че той е един бог в развитие и че другият е един негов събожник, защото всеки човек носи Диханието на Бога.

Учителя на Мъдростта Ваклуш сочи: „Списание Нур е свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта!“. Нека всеки вземе своето причастие и направи свой живот тази скрижала на Небесата, това сътворено Слово, което поставя основите на една нова планетна социология, в която знаещият е повече от безгрешния дори, в която няма страдание, има развитие, а съдбата е преодолима, щом извървим своя Голготски път и като Христос осъществим на Кръста победата на Духа над материята. Затова символният знак на Мъдростта е горната част на Христовия кръст, с вписана в него *Змията-Огън *Кундалини; затова Mолитвата на Мъдростта вече не е „Дай ни…“, а „Научи ни…“. На това ни учи материализираното в страниците на списание „Нур“ Слово.

**_Списание Нур е сакралната страница на Третото хилядолетие! _**Време е да степенуваме Любовта – като прощение и обич, и да живеем Мъдростта като прозрение и обожествяване. И да помним, че ако осъществим Мъдростта, ще познаем Истината, както ни завеща Учителя Ваклуш.

На добър Път в света на Знанието на Учението Път на Мъдростта на всички будни, чули зова, поставен в посвещението в Нулевия брой на списанието през далечната вече 1993 година: Да бъдеш буден, когато измамен светът заспива…