Духовните вълни са степени в усвояването на Бога!

Мнозина си задават въпроси като: „От къде идваме и накъде отиваме?“, „Кое движи еволюцията на човечеството?“, „Защо има различни религии и култури?“ и т. н. Отговор на тези въпроси дава идеята за Духовните вълни, представена за първи път в света от Учителя на Мъдростта Ваклуш Толев. Той даде Доктрината за йерархия на Духовните вълни, като свърза с тях както личното и социалното, така и планетното и Мировото битие на човека.

Според тази Доктрина човечеството в своята еволюция се обожествява чрез седем Духовни вълни: Вълната на Сътворението, на Митологията, на Правдата, на Любовта, на Мъдростта, на Истината и на Свободата. Духовните вълни йерархират културата и вътрешното развитие на човека: Сътворението осъществява индивидуализацията; Митологията ражда търсенето; Правдата внася размерността; Любовта носи възземането; Мъдростта влага Знанието; Истината изявява Божествеността; Свободата реализира Богоживота!

Духовните вълни правят култури, в които да се съчетава Дух и материя!

Наличните световни религии и култури са израз на първите четири Духовни вълни. Всяка Духовна вълна се осъществява със свои изливни сили, казва Ваклуш Толев, които Белязани Богопратеници ги носят, според йерархията на които се дават. Различните Духовни вълни не си противоречат – в еволюцията няма противоречие, а развитие!

В Културата на Любовта Иисус Христос призова: „Обичайте враговете си си!“ (Матей 5:44); рече: „Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец“ (Матей 5:48); и подчерта, че Той, Който е Син Човечески, е и Син Божий: „Аз и Отец едно сме“ (Йоан 10:30). В Културата на Мъдростта Ваклуш Толев градира казаното с идеите: Няма враг, има събожник, защото всички носим Диханието на Бога; Бъдете божествени, както е божествен и небесният ваш Отец, защото човек е един Бог в развитие; и като Негов син, всеки човек може да бъде единство с Бога!

Мъдростта постави основите на една нова планетна социология, в която няма зло, има нееволюирало добро; в която знаещият е повече от безгрешния; в която няма страдание, има развитие! Културата на Мъдростта учи, че съдбата е преодолима, щом извървим своя Голготски път и като Христос осъществим на Кръста победата на Духа над материята. Затова символният знак на Мъдростта е горната част на Христовия кръст, с вписана в него Змията-Огън Кундалини; затова Молитвата на Мъдростта вече не е „Дай ни…“, а „Научи ни…“

Както Любовта степенува *закона и възмездието *на Правдата с *прощение и обич, *така можем да живеем Мъдростта като прозрение и обожествяване. И да помним завета на Учителя Ваклуш, че ако осъществим Мъдростта, ще познаем Истината, която, както рече Христос, ще ви направи свободни, а Свободата е живот в Бога.

Духовните вълни са една хронология на Космичния и човешкия Дух!