За астрологията и зодиакалните знаци

Астрологията е най-древната наука, възникнала преди хиляди години в зората на човешката цивилизация. И това вероятно не е случайно, понеже усетът, че човекът е микрокосмос, може би, е толкова древен колкото и самата астрология. Тъй като астрологията изучава движението на Слънцето, Луната и небесните тела и синхронността между техните аспекти и събитията на земята, има предположение, че това е пряко отражение на втория принцип на херметизма, който гласи: Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе. Следователно всяко събитие случило се на Земята отразява микрокосмическия план на процесите, протичащи в Космоса.

В своята студия „Личност, Индивидуалност, Космичност”, публикувана в своето авторско списание „Нур”, брой 2 за 2005 година, Ваклуш Толев казва:

На Бог не може да се дава характеристика, но на човека може да се даде, и то характеристика, съчетана с цялата Космичност, чрез т. нар. хороскоп. Астрологията е една наука, с която човек спокойно може да си послужи, за да обясни както присъствието си, така и предназначението си в даден исторически момент като личност, като индивидуалност, а безспорно и като Космичност.

Историята на Западната астрология като гадателска практика може да бъде проследена чак до Месопотамия 3000 г. пр.Хр. Централно място в нея заема зодиакът, съставен от 12 големи съзвездия, свързани с обиколката на Земята около Слънцето. По тази причина знаците в зодиака са определени от астролозите като „слънчеви”. Като зодиакът започва със зодия Овен и завършва с Риби. Всяка зодия съответства приблизително на 4-седмичен период от време, тъй като земята обикаля около Слънцето за 1 година. Зодиите са означени със символи.

Разбира се, има достатъчно информация по тези въпроси. В нашия сайт ще представяме само най-интересното и различното, което Учителя Ваклуш Толев е казал за отделните зодии.