Възкресението като нова планетна идея

Събожнико!

Ваклуш Толев последователно и неотстъпно утвърждава истинската дата на Възкресение Христово – 8 април, за съпричастност с тази Всемирна мистерия – както заради човечеството, така и заради Христовите институции. Заради човечеството – защото само в този Ден то може да бъде осветено от енергиите на Възкресението. А заради институциите – защото само с истинската дата те могат да тръгнат към единство в служението си чрез Сина Божий.

И виждаме обикновено кога празнуват Възкресението – от една страна, католиците заедно с протестантите, и от друга, православните християни – каква разкъсаност като време.

С какво Ваклуш Толев разкрива акта на Възкресението като нова планетна идея? Той посочва, че Възкресението не е чудо, а духовно възземане. В личен план Възкресението е идея за събудения у нас Кундалини, за одухотворяване на материята и за обожествяването ни. В социален план Възкресението е идея за безсмъртието, за единството между Дух и материя и за съпричастност с Всемирността.

Да благодарим на Учителя Ваклуш за посвещението, което даде света.

Из списание „Нур” 1/2015, с.83-84.