Върху Агни Йога: §1

§1. Ще ви запитат – може ли идването на Майтрея да ознаменува нова епоха? Отговорете – ако походите на кръстоносците създадоха епоха, то, разбира се, епохата на Майтрея ще бъде хиляди пъти по-значителна. С това съзнание трябва да живеете.

Фактически, с първия параграф на „Агни йога“ ни се отварят не дверите, за да влезем в храма на това битие, на тази наука, на тази, ако щете, приложна религия. Не. С първия параграф ни са отворени вратите на Светая Светих, на олтара. Защото тайната е в идването на новия Миров Учител – Майтрея.

Така че този параграф ни въвежда не в храма, където е дисциплината, а в светилището, където ни е казано какво ще открием. Ще имаме скрижалите, които носят тайната на едно ново Учение; ще имаме нов Миров Учител. Майтрея е името, което значи именно Миров Учител. Една Нова Духовна вълна има да даде принос към история, към социология, към религии… Това вещае едно събуждане, една прииждаща духовна сила.

„Може ли идването на Майтрея да ознаменува нова епоха?“ Много прецизно и бих казал, с много голямо прозрение е сложен този параграф първи. Майтрея – отворена е завесата, за да се влезе в Светая Светих. Послешните редове са просто илюстрация и според мен, с не дотам достатъчна тънкост в прозрението.

*„Отговорете – ако походите на кръстоносците създадоха епоха, то, разбира се, епохата на Майтрея ще бъде хиляди пъти по значителна.“ *Кръстоносните походи не създават епоха – те са отстояване на религиозен статут, една защитна реакция. А Майтрея не е защитна реакция. Новата Духовна вълна е прилив на нови духовни ценности, прилив на нова духовна енергия, която не брани нещо, което е имало своята история. И в този призив не можем да вложим съмнението, че тя се бори за запазване, а за промяна. За промяна, докато Кръстоносните походи са водени да запазят това, което е било дадено в християнството. И не всички техни резултати могат да бъдат отчетени като благородни. Но такова сравнение са направили, което не приемам в прецизност. Майтрея е подкваса в битието на човешкия род!

„С това съзнание трябва да живеете.“ Ние трябва да живеем със съзнанието, че Майтрея е обновление, не защитна реакция. Но сме длъжни да благодарим за прозрението, че ни е отворена вратата на светилището, а не на притвора на храма.

Майтрея ще ознаменува нова епоха. Да бъде!