Ваклуш Толев за вярата, религията и Възкресението

Вяра Анкова: Достоевски казва, че ако Господ не съществува, значи всичко е позволено. Това може би е обяснението защо в края на ХІХ и началото на ХХ в. се появяват най-яростните атеистични философии. Въпреки вечния стремеж на хората към свобода, обаче, религиозният дух се запазва до ден днешен и той като че ли става все по-силен. Може ли да изчезне някога религията? Въпросът ми е към Ваклуш Толев, автор на книгата “История на религиите”. Добър вечер!

Ваклуш Толев: Христос Воскресе на зрителите и слушателите на предаване “Петък 22”! Моята смирена благодарност към Вас. Религията като присъствие в душата на човека никога няма да изчезне, религиозните формации и техните материални изрази безспорно ще бъдат сменяни. Най-доброто свидетелство за това е, че т.нар. религии политеистични, като вземете старата гръцка, римска и голяма част от европейския континент (славянската митология, с няколко стотици хиляди каменни божества) отидоха в музеите. Но вярата, която е вътрешно присъствие на живия Бог, тя не може да изчезне и това, което съм нарекъл и в книгата си, Духовни вълни ще прииждат и ще сменят нравственото, верското и социалното присъствие на божеството – с идеи първом било за Правдата, след това за Любовта, а след това за Мъдростта и след това за Истината.

Вяра Анкова: Да, в този контекст на мисли, различните религии все пак отразяват различна степен на познанието на човека към околната среда, неговото осъвършенстване. Сега сме свидетели на един страхотен темп на развитие на науката и на техниката. Можем ли да очакваме, че ще се появи нов Месия, който да създаде една друга религия, нова, по-здраво стъпила на научна основа?

Ваклуш Толев: Вижте, безспорен е фактът, че времето е дадено за историческа протяжност, а Духът и енергиите – за формиране на нови съзнания. Ето защо тогава, когато не се е мислело, че ще паднат каменните божества, дойде Христос. Логично е да дойде една нова Духовна вълна на Мъдростта, която, да кажем, може да бъде прокламирана в един нов духовен път. Духовната вълна на Мъдростта, например, която ще следва след Любовта, можем да кажем, че има свои кълнове, но това никак не застрашава верската принадлежност на човек към Бога, защото религията дава първом божество, което е надеждата, светлината, пътя и съвършенството като израз на притежание за мъртви и живи. Вижте, това е преимуществото на религията – че дава живот и на мъртвите. Те приемат безсмъртие.

Вяра Анкова: Какво е Вашето лично мнение – българинът обърнал ли е гръб на религиите? Аз не мога да се сетя друга държава, в която да има поговорка, примерно, като тази “Вържи попа, за да ти е мирно селото”. И все пак религията е тази, която спаси етноса ни по време на петвековното робство.

Ваклуш Толев: Социологическото мислене изопачава тайната на религията. Сравнява я с ритуала. Защото паленето на свещите е един ритуал, целуването на иконата е един ритуал. Но тайнствата са седем и те съвсем не са само ритуал, а са вътрешна връзка. А това, че може да се говори “Вържи попа, да ти е мирно селото” е една поговорка, която не е родена в настоящия момент, нито преди сто години, а е родена още преди 400-500 години, когато единствената институция, без да има свой върховен вожд, това е църквата, която е и култура, и бунт, и идея за свобода, и идея за Възкресение, което са го празнували в така наречените машалла. Едно обстоятелство, което нашата битология би трябвало да го изнесе – палене на огньове, сигнализиране на селища, че Христос ще възкръсне, правене на седмицата на прощението. Така че идеята за попа да бъде вързан не е похулна. Трагично е, когато една социология може да каже, че това е така. Не е имало учители, за да вържат учителя.

Вяра Анкова: Но социологията не казва това. Да. Добре, а какво оставиха религиите като наследство в историята на човечеството?

Ваклуш Толев: Нищо по-богато няма в човешката битология и в, след това, историята от това, което е давала религията. Те дават култура. Идея за божество, което ви прави в път за съвършенство. Всяка религия си е дала нещичко. Това е – християнската религия осъществи идеята за Месията, една гръцка митология ви сложи бляна на Икар… Хората си мислят, че културата не е била плод на богове. Какво е един Зевс? Принцип. Какво е един Юпитер? Принцип. Какво е една Афродита? Принцип. От пяна? Добре - от пяна. Но е принцип на любовта, който след това Христос на прави Духовна вълна. Това са тайните и не може да се гледа на религията с присмеха на хлевоустието.

Вяра Анкова: Благодаря ви много, а какво ще видите още в “Петък 22” – след малко.