СЪЩНОСТТА НЕ Е БИОГРАФИЯТА, А ХАРАКТЕРИСТИКАТА

„...Дух и пламък е бил моят път и мойто битие.“

Ваклуш Толев