Ваклуш – биография

Ваклуш – биография

Същността не е биографията, а характеристиката

Дух и пламък е бил моят път и мойто битие.
Ваклуш Толев

Ваклуш Толев е роден на 7 януари 1923 г., на деня на Рождество Христово, в с. Поповица, Пловдивско, България. Приключва земния си път на 27 ноември 2013 г. в гр. София.

Учи право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Изключен е през 1946 г. по политически причини. Престоява дълги години по лагери и затвори. Там пише поезия, драми, философски есета, учи немски, френски, английски език… След освобождаването му завършва богословие в Духовната академия, София.

От 1991 г. Ваклуш Толев чете лекции в Пловдивски и Софийски университети, изнася слова и беседи в различни културни центрове на страната. От 1993 г. реченото му слово се публикува в неговото авторско списание „Нур“ („нур“ – негаснеща, нетленна светлина), в което той оформя цялостния облик на едно ново Учение, наречено от него Път на Мъдростта.

За първи път в света Ваклуш Толев дава Доктрината на Духовните вълни като прокламира петата – Духовната вълна на Мъдростта. След Ученията на Правдата и Любовта, Учението Път на Мъдростта е закономерна последователност в йерархията на Седемте Духовни вълни.

От гледна точка на Учението на Мъдростта Ваклуш Толев разглежда редица теми, свързани с духовния, културния и историческия живот в личното и социалното битие на човека. Тези теми са включени в поредица негови издания: трилогията „История u теория на мировите религиозни учения“; книгата „Седемте Лъча на еволюцията“; алманаха с Послания на Планетния Логос „Беззаветен Завет“; албума „Ден и Дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи“; стихосбирката „Разпилени бисери“; двутомника „Духовните дарове на България“.

Идеите на Учителя на Мъдростта Ваклуш Толев са не само проницателни тълкувания в областта на религиознанието, философията, историята, социологията и пp. – те са принос към бъдещето като визия за присъствието на човечеството в Третото хилядолетие с Културата на Мъдростта!