Тих шепот

Тих шепот и напевен ритъм, Тържественост и тайнство и воля на Всемира.

Как искам да повторя Божествената мъдрост, но устните не могат, думите не стигат.

Боли ме, че не мога да разбирам и все пак слушам, слушам…

Елена Пеева