1 публикация

Списание нур

За списание „Нур“

За списание „Нур“

Списание Нур е свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта. То е сакралната страница на Третото хилядолетие.