17 Публикации

Социални

Кодът на възмездието

Кодът на възмездието

За любителите на криминални истории, загадки и обрати: тази книга е за вас! “Кодът на възмездието” е роман, който ще задържи интереса ви до последната страница!

Чрез интуицията може да се стигне до истинско познание за себе си и за света

Чрез интуицията може да се стигне до истинско познание за себе си и за света

Чрез интуицията може да се откриват и усвояват духовни ценности. Докато чрез ума човек експериментира и изследва, обучава се и се възпитава.

Празникът е в Духа

Празникът е в Духа

Само състоянието на взаимозависимост е естествено, закономерно. То е в чувството, че зависиш от цялото и то също зависи от теб.

Ден на отговорност

Ден на отговорност

Когато един народ принизява стойността на своите чеда, тогава съдбата не им отрежда гроб, но независимо от това величието на тяхното дело си остава безсмъртно!

Здравей, Здраве! (интервю)

Здравей, Здраве! (интервю)

Българският народ е предназначен да даде на света идеята за Единството – както със Сътворителя ни, така и със сътвореното от Него.

Предложение за защита правата на душата срещу „анатема“ и „враг“

Предложение за защита правата на душата срещу „анатема“ и „враг“

Спасете душата! Тя е свидетелство на миналото и преддверие на бъдещето.

Будителството – изказ на духовна енергия и йерархия за нов дом

Будителството – изказ на духовна енергия и йерархия за нов дом

Благодарение на феномена Будителство цял един народ връща съзнание за историзъм.

Рецитал и концерт „Будителство и творчество” за Деня на будителите в Кърджали

Рецитал и концерт „Будителство и творчество” за Деня на будителите в Кърджали

Будителството е светлина в тъмнината на застоя, то е идея за ново битие.

Ден и дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи

Ден и дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи

В българската история има личности, които не само трябва да бъдат признати, че са герои, а и че са безсмъртни.

Екологията – неизбежна култура на бъдещето

Екологията – неизбежна култура на бъдещето

Само с властност на Духа над ума като вътрешна екология бихме могли да проявим отговорност към дома на душата ни и към външния ни дом.

Детето в нас

Детето в нас

Всеки може да се роди като Дете на Деня, прилагайки една вътрешна екология в себе се, постигайки онази чистота на душата, необходима, за да бъдат претворени идеите на Мъдростта в живот.

24 май

24 май

Нашата култура пази народа и неговата национална свяст през дългите векове на робство. Но България, като „държава на Духа“, дава тази култура на света.