1 публикация

Път на мъдростта

Символният знак на Мъдростта

Символният знак на Мъдростта

Символният знак на Духовната вълна на Мъдростта е Триъгълник – горната част на християнския Кръст, с вписана в него Змията – символизираща Мъдростта.