7 Публикации

Послания на планетния логос

Възкресението – Живот

Възкресението – Живот

Разпятието е битка между Дух и материя и след Възкресението е победа на Духа над материята.

Посланията – зов за служение и бдение

Посланията – зов за служение и бдение

Посланията са зов за един нов планетен и нов Космичен живот. Те са път за осъществяване на човека бог в развитие.

Напътствия, свързани с Посланието на Планетния Логос за 1991 г.

Напътствия, свързани с Посланието на Планетния Логос за 1991 г.

Никога не е имало време без Мъдрост, защото Мъдростта е онази Светлина, която Бог изрече, за да стане светът.

Послание на Бдението

Послание на Бдението

Слово на Ваклуш Толев, 21 декември 2002 г., Дом на техниката, гр. Пловдив

Послание на Служението

Послание на Служението

Слово на Ваклуш Толев, 20 декември 1998 г., Дом на техниката, гр. Пловдив

Послания на Планетния Логос

Послания на Планетния Логос

Посланията на Планетния Логос са същност на Мировата божественост!

Ваклуш Толев за Планетния Логос и Посланията

Ваклуш Толев за Планетния Логос и Посланията

Планетният Логос е една абсорбирана енергия на Абсолюта – оформеното съзнание за Творчество.