7 Публикации

Културата на мъдростта

Съработниците на Нур

Съработниците на Нур

Нур е дар, който има само едно признание – всеотдайно служение.

Енигма: Няма зло, има нееволюирало добро

Енигма: Няма зло, има нееволюирало добро

С тази идея се влага позитивна сила в отрицанието и му се дава еволюционната възможност да се бори за себенадделяване.

Мъдростта - духовен път

Мъдростта - духовен път

Няма зло, има нееволюирало добро

Интервю с Ваклуш Толев: Човекът – бог в развитие

Интервю с Ваклуш Толев: Човекът – бог в развитие

Божествеността у нас дава дихание. И тогава имаме не двуполюсност, а еднополюсност, която се самотърси.

Ваклуш Толев: Културата е обществена молитва

Ваклуш Толев: Културата е обществена молитва

Служението е, което му дава на българина предназначение в света да прави култура.

Ваклуш Толев: Възкресението е надгробна властност

Ваклуш Толев: Възкресението е надгробна властност

Милен Цветков: Има някаква, много така (Как да я нарека сега? Дали ще намеря подходящата дума? Но…), да кажем, любопитност, и някаква такава наивна любопитност …

Ваклуш Толев за вярата, религията и Възкресението

Ваклуш Толев за вярата, религията и Възкресението

Религията дава култура, идея за божество, което ви прави в път за съвършенство