4 Публикации

Духовни вълни

Духовна вълна на Правдата

Духовна вълна на Правдата

Третата Духовна вълна – на Правдата, внася размерността като поведение от повеление. Тя влага антитезите добро и зло като принцип на развитие.

Духовна вълна на Митологията

Духовна вълна на Митологията

Културата на Митологията събужда въображението и от стихиите ражда безсмъртни богове, за да извика в човека потребата от безсмъртие.

Духовна вълна на Сътворението

Духовна вълна на Сътворението

Духовната вълна на Сътворението осъществява в човека борба за индивидуализиране на Физическото поле

За Духовните вълни – Въведение

За Духовните вълни – Въведение

Човечеството в своята еволюция се обожествява чрез седем Духовни вълни, които йерархират неговите културата и вътрешното развитие.