12 Публикации

Доктрини

Енигма: Няма зло, има нееволюирало добро

Енигма: Няма зло, има нееволюирало добро

С тази идея се влага позитивна сила в отрицанието и му се дава еволюционната възможност да се бори за себенадделяване.

Духовна вълна на Правдата

Духовна вълна на Правдата

Третата Духовна вълна – на Правдата, внася размерността като поведение от повеление. Тя влага антитезите добро и зло като принцип на развитие.

Мъдростта - духовен път

Мъдростта - духовен път

Няма зло, има нееволюирало добро

Духовна вълна на Митологията

Духовна вълна на Митологията

Културата на Митологията събужда въображението и от стихиите ражда безсмъртни богове, за да извика в човека потребата от безсмъртие.

Духовна вълна на Сътворението

Духовна вълна на Сътворението

Духовната вълна на Сътворението осъществява в човека борба за индивидуализиране на Физическото поле

За Духовните вълни – Въведение

За Духовните вълни – Въведение

Човечеството в своята еволюция се обожествява чрез седем Духовни вълни, които йерархират неговите културата и вътрешното развитие.

Интервю с Ваклуш Толев: Човекът – бог в развитие

Интервю с Ваклуш Толев: Човекът – бог в развитие

Божествеността у нас дава дихание. И тогава имаме не двуполюсност, а еднополюсност, която се самотърси.

Учител, Учение, Ученик

Учител, Учение, Ученик

Всемирността е Неговото битие, служението е Неговата реалност, последованието наше е Неговото потвърждение! Има една вечна, изречена от Иисус Христос, фраза: Аз …

Децата на Деня като Мирова необходимост и историческо битие

Децата на Деня като Мирова необходимост и историческо битие

Като Мирова необходимост Децата на Деня не са предмет на национална воля, дори и на континентална воля, а на планетна принадлежност.

Доктрината на Живота в Учението Път на Мъдростта

Доктрината на Живота в Учението Път на Мъдростта

Културата на Мъдростта като стратегия е знание за Живота!

Дървото на Живота

Дървото на Живота

Дървото на Живота е енергията на безсмъртието. Неговият плод е посредник, енергия за Пътя на Единосъщието.

Събожникът – прицел за общност и път

Събожникът – прицел за общност и път

Всеки човек е същност от Бога чрез вложеното още в Сътворението Дихание, и поради това всеки е наш събожник.