5 Публикации

Агни йога

Върху Агни Йога: §4

Върху Агни Йога: §4

Простоватостта не е невежество, тя е контактност с истината – такава, каквото е за съответната душевност.

Върху Агни Йога: §3

Върху Агни Йога: §3

Когато човек не може да запази равновесие, рискът, в желанието му да постигне голямото, е да се саморазруши.

Върху Агни Йога: §2

Върху Агни Йога: §2

Който намери Бог вътре в себе си, няма нужда да го търси вън от себе си

Върху Агни Йога: §1

Върху Агни Йога: §1

С първия параграф на „Агни йога“ ни се отварят не дверите, за да влезем в храма на това битие.

Върху Агни Йога: Въведение

Върху Агни Йога: Въведение

Агни Йога е едно учение за посвещение.