Начало Tags служение

Tag: служение

Заключително Послание на Планетния Логос

Послания на Планетния логос – Заключително Послание (2006 г.)

С Посланието за 2006 г. можем да кажем, че оформяме Учението на Мъдростта. То не е вече на еволюционния духовен път — то е на Живота.
Послания на Планетния Логос - Седми период

Послания на Планетния Логос – 28-мо Послание (2005 г.)

Посланието за 2005 г. е не на един цикъл, а на Мировото служение! И в храма на великото Мирово служение ще влязат вече само Децата на Деня!
Послания на Планетния Логос - Шести Период

Послания на Планетния Логос – 23-то Послание (2000 г.)

Благословът, който Посланието за 2000 г. предоставя във волята и в пътя на Децата на Деня, е, че имат радостта на Присъствието в Космичното същество!
Послания на Планетния Логос - Шести Период

Послания на Планетния Логос – 22-ро Послание (1999 г.)

Посланието за 1999 г. е Послание на Служението. Служението няма нищо общо с цели, намерения... То не е целност, а всеотдайност!
Послания на Планетния Логос - Пети Период

Послания на Планетния Логос – 20-то Послание (1997 г.)

Посланието за 1997 г. е вътрешно откровение, което ни прави съприкосновени с Планетния Логос чрез едно непринудено гостуване в Неговия Космичен дом.
Послания на Планетния Логос - Пети Период

Послания на Планетния Логос – 18-то Послание (1995 г.)

Тъй като Животът е единственият и най-плътен израз на Бога, то въпросът „Вярваме ли в Живота?“ е всъщност „Вярваме ли в Бога?“.
Послания на Планетния Логос - Пети Период

Послания на Планетния Логос – 17-то Послание (1994 г.)

Планетният Логос в Посланието за 1994 г. отваря дверите на Своя Космичен храм и ни вести, че Слънцето на Мъдростта излиза — зазорява се!
Послания на Планетния Логос - Четвърти Период

Послания на Планетния Логос – 16-то Послание (1993 г.)

Посланията на Планетния Логос са нова характеристика на битието и Мировата култура. Те са съставка от плътта на новата Духовна вълна на Мъдростта.
Послания на Планетния Логос - Четвърти Период

Послания на Планетния Логос – 15-то Послание (1992 г.)

Мъдростта е от Причинността. Мъдростта не е добродетел, тя е път на Знанието, което йерархира съзнанието на човешкия род в идеята за обожествяване!
Послания на Планетния Логос - Четвърти Период

Послания на Планетния Логос – 14-то Послание (1991 г.)

Посланието за 1991 г. свидетелства за минаване прага на посятото, растящото и плодящото — то e пристан в една нова духовност, която е израз на Божията воля!
Послания на Планетния Логос - Трети период

Послания на Планетния Логос – 11-то Послание (1988 г.)

В Посланието е повелята на бъдещето. Тя е Учението Път на Мъдростта, което не може да бъде съпоставяно с другите Учения, някои от които отричат еволюцията.
Послания на Планетния Логос - Трети период

Послания на Планетния Логос – 10-то Послание (1987 г.)

Посланието (за 1987 г.) е определено от три лъча: Дай ни; Научи ни; Пази ни! Така се изгражда пирамидата на подготовката за едно служение.