Начало Tags Рождество

Tag: Рождество

Рождество

Рождество

Рождеството е духовно поведение, което преобразява човека в Месия! Рождеството е първото посвещение, чрез което се демонстрира Духа.
Послания на Планетния Логос - Седми период

Послания на Планетния Логос – 27-мо Послание (2004 г.)

Посланието за 2004 г. е идея за зърното, което прави раждане и изкласяване заради плодоносие — Битието! Битие — зримо и незримо.
Послания на Планетния Логос

Послания на Планетния Логос – 2-ро Послание (1979 г.)

Посланието (за 1979 г.) събужда азбучно обучение! А будните създават процента на признанието за висота.