Начало Tags Послания на Планетния Логос

Tag: Послания на Планетния Логос

Послания на Планетния Логос - Трети период

Послания на Планетния Логос – 11-то Послание (1988 г.)

В Посланието е повелята на бъдещето. Тя е Учението Път на Мъдростта, което не може да бъде съпоставяно с другите Учения, някои от които отричат еволюцията.
Послания на Планетния Логос - Трети период

Послания на Планетния Логос – 10-то Послание (1987 г.)

Посланието (за 1987 г.) е определено от три лъча: Дай ни; Научи ни; Пази ни! Така се изгражда пирамидата на подготовката за едно служение.
Послания на Планетния Логос - Трети период

Послания на Планетния Логос – 9-то Послание (1986 г.)

Третият период е една подготовка за бъдещето! Чрез него може да се прави реална констатация с каква сила да си послужим, за да се освободим от минало.
Послания на Планетния Логос - Втори Период

Послания на Планетния Логос – 8-мо Послание (1985 г.)

След битката с анатомията идва битката с психологията. А след това и битката със Сътворението. Това е идея да променяте статиката.
Послания на Планетния Логос - Втори Период

Послания на Планетния Логос – 7-мо Послание (1984 г.)

В Посланието (за 1984 г.) осъзнаваме как ни служи Физическият свят. Но когато умът констатира само триизмерния свят, значи още не разбира от духовността.
Послания на Планетния Логос - Втори Период

Послания на Планетния Логос – 6-то Послание (1983 г.)

Смисълът на Посланието за 1983 г. е осветяване на развитието със Знанието, което е необходимо, за да срине подпорите на земното притегляне.
Послания на Планетния Логос - Втори Период

Послания на Планетния Логос – 5-то Послание (1982 г.)

Тайната на Знанието сега е нашата голяма отговорност — отговорността по отношение на Знанието е не ограмотяването, а посвещението!
Послания на Планетния Логос

Послания на Планетния Логос – 4-то Послание (1981 г.)

Благодарност за благата е особен род надмога над плътта. Благодарността попълва битието и се изразява със слово, тя е взаимно проникване.
Послания на Планетния Логос

Послания на Планетния Логос – 3-то Послание (1980 г.)

В Посланието (за 1980 г.) е тезата за просперитета на духовното зрение! Единствено прозрението дава вярна оценка за битието!
Послания на Планетния Логос

Послания на Планетния Логос – 2-ро Послание (1979 г.)

Посланието (за 1979 г.) събужда азбучно обучение! А будните създават процента на признанието за висота.
Послания на Планетния Логос

Послания на Планетния Логос – 1-во Послание (1978 г.)

С Посланието за 1978 г. будността ви вика в отговорност! Това, което е вашата обреченост, то е и родилната ви пътека.
Послания на Планетния Логос - Въвеждащо Послание

Послания на Планетния Логос – Въвеждащо Послание (1977 г.)

Посланието започва идеята за култивизация на тялото — като одухотворена материя; на мисълта — като изворна чистота; на душата — като възкръсваща духовност.