Начало Tags Послания на Планетния Логос

Tag: Послания на Планетния Логос

Миров Кундалини

2020 г. – Година на себеотрицанието!

Чрез Посланията на Планетния Логос за първите четири периода се дава нов поглед на знанието от предишните Духовни вълни, оценява се наученото, коригират се пропуските в традицията.
Доц. д-р Кирил Колигов, Главен редактор на литературата на Общество Път на Мъдростта

Посланията – зов за служение и бдение

Посланията са енергия на Мировото съзнание, която може да бъде уловена само от Логосов Син чрез вътрешно откровение на съпричастност с Планетния Логос.
Послания на Планетния Логос

Напътствия, свързани с Посланието на Планетния Логос за 1991 г.

Никога не е имало време без Мъдрост, защото Мъдростта е онази Светлина, която Бог изрече, за да стане светът. Светът никога не се е лишавал от нея.
Послания на Планетния Логосvideo

Послания на Планетния Логос, енергетично свързани с 2019г.

2019 г. е енергетично свързана с вторите Послания от всеки период. Те отговарят за менталното израстване и овладяване на Егото.
Послания на Планетния Логос

Послания на Планетния Логос

Посланията на Планетния Логос са същност на Мировата божественост! Посланията са пулс от сърцевината на Космичното същество!
Послания на Планетния Логос - Втори Период

Ваклуш Толев за Планетния Логос и Посланията

Планетният Логос е една абсорбирана енергия на Абсолюта – оформеното съзнание за Творчество. Логосът еволюира, само Абсолютът не!
Заключително Послание на Планетния Логос

Послания на Планетния логос – Заключително Послание (2006 г.)

С Посланието за 2006 г. можем да кажем, че оформяме Учението на Мъдростта. То не е вече на еволюционния духовен път — то е на Живота.
Послания на Планетния Логос - Седми период

Послания на Планетния Логос – 28-мо Послание (2005 г.)

Посланието за 2005 г. е не на един цикъл, а на Мировото служение! И в храма на великото Мирово служение ще влязат вече само Децата на Деня!
Послания на Планетния Логос - Седми период

Послания на Планетния Логос – 27-мо Послание (2004 г.)

Посланието за 2004 г. е идея за зърното, което прави раждане и изкласяване заради плодоносие — Битието! Битие — зримо и незримо.
Послания на Планетния Логос - Седми период

Послания на Планетния Логос – 26-то Послание (2003 г.)

Посланието на Бдението свидетелства за тази реална нереалност, за благодатта, че в битието на Бога продължава Неговият син да се търси!
Послания на Планетния Логос - Седми период

Послания на Планетния Логос – 25-то Послание (2002 г.)

Посланието за 2002 г. е на Приложната молитвеност. Молитвата може да се прави много пъти на ден, но молитвеността е непрекъсваемо състояние.
Послания на Планетния Логос - Шести Период

Послания на Планетния Логос – 24-то Послание (2001 г.)

С Посланието за 2001 г. се прави Живототворчество. То, със своята енергетичност и със своето предназначение, дава аурата на Третото хилядолетие!