Начало Tags живот

Tag: живот

Възкресението – Живот

Предварата за едно Възкресение е дадена още в светите Евангелия и осъществена от белязания Син на човечеството и на Бога Иисус Христос. За да стане едно Възкресение, би трябвало да има една Тайна вечеря. Там се говори за преобретението на светите дарове, които след това влизат в института Църква.
Послания на Планетния Логос - Седми период

Послания на Планетния Логос – 27-мо Послание (2004 г.)

Посланието за 2004 г. е идея за зърното, което прави раждане и изкласяване заради плодоносие — Битието! Битие — зримо и незримо.
Послания на Планетния Логос - Пети Период

Послания на Планетния Логос – 18-то Послание (1995 г.)

Тъй като Животът е единственият и най-плътен израз на Бога, то въпросът „Вярваме ли в Живота?“ е всъщност „Вярваме ли в Бога?“.