Начало Tags Възкресение

Tag: Възкресение

Възкресението – Живот

Предварата за едно Възкресение е дадена още в светите Евангелия и осъществена от белязания Син на човечеството и на Бога Иисус Христос. За да стане едно Възкресение, би трябвало да има една Тайна вечеря. Там се говори за преобретението на светите дарове, които след това влизат в института Църква.
Послания на Планетния Логос - Седми период

Послания на Планетния Логос – 27-мо Послание (2004 г.)

Посланието за 2004 г. е идея за зърното, което прави раждане и изкласяване заради плодоносие — Битието! Битие — зримо и незримо.
Послания на Планетния Логос - Шести Период

Послания на Планетния Логос – 24-то Послание (2001 г.)

С Посланието за 2001 г. се прави Живототворчество. То, със своята енергетичност и със своето предназначение, дава аурата на Третото хилядолетие!
Послания на Планетния Логос - Шести Период

Послания на Планетния Логос – 23-то Послание (2000 г.)

Благословът, който Посланието за 2000 г. предоставя във волята и в пътя на Децата на Деня, е, че имат радостта на Присъствието в Космичното същество!
Послания на Планетния Логос - Шести Период

Послания на Планетния Логос – 22-ро Послание (1999 г.)

Посланието за 1999 г. е Послание на Служението. Служението няма нищо общо с цели, намерения... То не е целност, а всеотдайност!
Копнеж за цялост, копнеж за небе

Копнеж за цялост, копнеж за небе

За да Живеем, трябва да имаме куража с достойнство да извървим земната си пътека и да преминем без страх през втората утроба – гроба. Утробата, която ни отвежда в Небеса!

Възкресение

Възкресението е Мирова мистерия – възкръсва Всемирната воля в човека! Възкресението е опорната точка на човека, че Животът е непобедим. Възкресението не е съчувствие към човека, а идея за живот в Бога.

Възкресението като нова планетна идея

Възкресението не е чудо, а духовно възземане. Възкресението е идея за одухотворяване на материята и за обожествяването ни. В социален план Възкресението е идея за безсмъртието и за съпричастност с Всемирността.

Отворено писмо до Патриарх Неофит, Вселенския патриарх и Папа Франциск

Възкресенското тържество обединява човечеството – с тази цел честването му е необходимо да се извършва по едно и също време. Ние имаме дълбоката загриженост всички християни по света да честват в единение този светъл Ден.
video

Интервю с Ваклуш Толев за Възкресение

Възкресението е една нова психология, която създаде в поведението на християнското Учение Самокръщение в идеята Синът Човеческий да стане Син Божий, а след това и Единосъщ със Своя Отец.

Възкресение Христово според „Хронологична енциклопедия на света“

Шест дни преди Пасха (1 април 783 г. от основаването на Рим) Иисус Христос влиза в Иерусалим, където пред очите на очите на фарисеите...
Petar Nikolov

Да изживеем Възкресението като метаморфоза!

Чрез културата на Възкресението правим битие Откровенското знание. А то е, че човекът е бог в развитие, че именно събожник е името на човека днес – човека в Духовната вълна на Мъдростта.