Начало Tags Бог

Tag: Бог

Ваклуш Толевvideo

Интервю с Ваклуш Толев: Човекът – бог в развитие

Бог е това, което стои над нас и което заради самите нас се е вложил в нас. Нашето признание е да изведем вложената инволюционност.
Послания на Планетния Логос - Седми период

Послания на Планетния Логос – 27-мо Послание (2004 г.)

Посланието за 2004 г. е идея за зърното, което прави раждане и изкласяване заради плодоносие — Битието! Битие — зримо и незримо.
Дървото на Живота

Дървото на Живота

Дървото на Живота е енергията на безсмъртието. Плодът от Дървото на Живота е човешкото бленувано единство с Отца - той носи безсмъртие и живот в Бога.
Животът е цялата плътност на Богоосъществяването!

Живот

Животът е цялата плътност на Богоосъществяването! Животът е Богоприсъствие – само Бог може да присъства в Целостта! Животът е вечен и невечен, защото е...