Светителят Нур

„Знаещият е повече от безгрешния!“
– Ваклуш Толев

 • Какво залагам още на панаира ти, живот?

 • Качих ли всичко в старото виенско колело?!

 • И ето, че в гримьорната, с износените маски на лицето

 • просия нетленната и вечна светлина на НУР.

 • В съня си долавях празник и сказание,

 • векове препускала съм, за да вляза в клас…

 • С триптих в ръцете – светител НУР-списание,

 • раздирам балдахини… Търся изгубения АЗ.

 • Душата ми разтълмя тайни

 • от древността за бъдни времена.

 • В харизмата – във пелена сияйна

 • ще кълнат знанията-семена.

 • НУР дарява новата молитва – „Научи ни…“

 • Че мъдростта не е в коприната на белите коси…

 • Часът удари! Седнали на чина

 • в смирение, Светителю, мълчим, благодарим!

04.02.2019, Павлина Сазанова