Съработниците на Нур

Характеристики, давани от Учителя през изминалите 30 години

Нур е предназначението да се представи за бъднината на човечеството Пътят на Мъдростта!

Въведение

Кой е съработник на „Нур“?

Всеки, поревнал за живото Слово; всеки, услужил с техническо, художествено или словесно умение; всеки, прочел и потърсил Път. Нур е дар, който има само едно признание – всеотдайно служение.

Защо трябва да се говори за съработниците на „Нур“?

И като израз на признателност, и защото делото им е потвърждение на присъствието на Учителя тук, а и думите на Учителя към тях са един чертан път за съслужение, събожничество и съсътворителство. Всички, които оставят сърцето си, ума си и душата си в това списание, дават един белег – как да се работи и занапред, защото Пътят е много дълъг… Служението е техният белязан знак в Пътя.

Жертвеният път в служение без Себе си

Има ангели с 6 чифта криле, но има мъже и жени, труженици на Мъдростта, които имат по 7 чифта криле в своята жертвена работа, за да може да поднесат Нур. [Из „Раждане на Нур“]

Те жертвено дават на списанието Път, работят с денонощна неуморност, с основателни тревоги и изграждат образа и подобието му. [Из „9 години Нур“]

Тези, които работят в Нур, са не само самоотвержени, но и удовлетворени. А когато удовлетвореността им е знак на проницание, те имат йерархията да искат да вървят в идеята, че човекът е един бог в развитие. [Из „1 година Нур“]

Техните умове и сърца, техните ръце преливат в кандилото на Всемирната мъдрост гориво, за да не угасне знанието, и в жертвата си може да представят списанието като Негаснеща светлина. [Из „Раждане на Нур“]

Нур като зрима Мъдрост е дар на един жертвен път и усвояване на едно служение без Себе си. [Из „12 години Нур“]

Огнеността на съ-Сътворителите

Хората от редакционния колектив играят върху една жива жарава – Словото, което давам, и то с огнеността на ритъма на тази жива жарава. И те като нестинари играят, без да изгорят. [Из „11 години Нур“]

Нищо не се ражда без болка, но за онези, които неуморно и в безсъние работят за списанието, болката е това, което огненото Слово чертае като повеление на боговете. [Из „1 година Нур*_“]

С неуморността, с безсънието и дързостта в звездни или беззвездни нощи те викат в мен вдъхновение, за да бъдат дадени известни идеи, които съставляват съдържанието на Нур. [Из „3 години Нур“]

Благословено е присъствието им, защото то призова Нур. [Из „3 години Нур“]

Списанието е дом, в който сме всички, които с предизвикателство или с дарение го раждаме и го работим. [Из „3 години Нур“]

За отговорността

Членовете на Редакцията ще получат благодарността си във вековете, когато ще се прераждат и ще се виждат четени от хората и потребни в техния молитвен и социален бит. А моята благодарност е признанието, че приеха да ходят Път. [Из „13 години Нур“]

Признавам смирението на тези, които сътрудничат и работят с мен. Ако това е знак на проницание, благодаря им за неуморността, която прилагат. Благодаря им като на приятели, защото Христос рече: Само вас, Моите ученици, мога да нарека приятели! – другите са ходещи. [Из „2 години Нур“]

Моята благодарност е тяхната отговорност. [Из „9години Нур“]

Те поеха отговорността и с достатъчна откровеност си казаха не грешките, а неувереността. Сега имат друга увереност за себе си – че човекът е един бог в развитие. [Из „13 години Нур“]

Аз не мога да бъда равнодушен, когато ви споделям тяхната жертва и когато съм тревожен за техния успех. Успехът иска отговорност. Успехът е по-тревожен, отколкото неуспешността, защото неуспешността може и с немарливост да се отмине. [Из „11 години Нур“]

Заключение

Кой е съслужител на „Нур“?

Онзи, който воюва за бъдеще; онзи, който сменя таблиците на добродетелите със знание; онзи, който с будност извиква прозрение. А едно списание не се прави само от пробудена готовност и от усет да се предостави знание на света. Голямата тайна, която Нур носи, е да йерархира съзнанието в отговорност пред извеждането на чакащия в човека Бог.