Празници на Учението Път на Мъдростта – интервю с Ваклуш Толев

Г-н Толев, какво е влиянието на 7-те празника на Учението Път на Мъдростта върху Децата на Деня и по-общо върху планетното съзнание?

Празниците йерархират съзнанието на човека под въздействието на Духовните вълни – от голия Адам до разпнатия Иисус. И всеки стадий е надграждал потирното причастие – от тотема до Единосъщието!

Празниците раждат поведение на признание към Рождеството, към Възкресението, към Знанието, към събожника, и пр. Затова трябва да глиптираме в Децата на Деня и в планетното съзнание празниците на Учението Път на Мъдростта!

Тези празници са родени като непринудена потреба в духовната гръд на събожника и планетната животворност, търсейки синхрон за нова аура!

Празниците на миналото свършиха, но празничността осени бъднината – Аз и Той сме идно!

Как ще характеризирате всеки Празник като същност?

  • Рождеството – Мирова даденост за нова Духовна вълна;
  • Списание „Нур“ – Свещен потир на Учението на Мъдростта;
  • Възкресението – Надгробна властност, идея за Живот;
  • Събожника – Духовно прозвище, сакрална революция;
  • Децата на Деня – отговорност и служение без Себе си;
  • Дома на Мъдростта – аурна общност и съхранител на Знанието;
  • Посланията – редове от Книгата на Живота!

Забележка: На 27.11.2013 г. Учителят Ваклуш се върна в Мировостта. Затова този ден е отреден за осмия Празник на Учиението Път на Мъдростта – Ден на Мировия Учител.