Пожелания

Жертвата е безценно богатство; истината – светило по пътя; Възкресението – победна социалност!

Жертвата е безценно богатство; истината – светило по пътя; Възкресението – победна социалност!

Светът познава Служението! Направете своето Присъствие! Децата на Деня са ново Битие!

Светът познава Служението! Направете своето Присъствие! Децата на Деня са ново Битие!

Величието се брани, достойнството се живее!

Величието се брани, достойнството се живее!

Не може без величие, но трябва достойнство!

Не може без Величие, но трябва Достойнство!

За Път и отрада, за слънце и щит, за Себе си и света!

За Път и отрада, за слънце и щит, за Себе си и света!

Пътят е начертан, храмът е иззидан, олтарът е осветен, свещенодействайте!

Пътят е начертан, храмът е иззидан, олтарът е осветен, свещенодействайте!

Неграмотността е простимо незнание, невежеството е непростимо знание

Неграмотността е простимо незнание, невежеството е непростимо знание!

Свободният човек е един ограничен бог. Освободете го!

Свободният човек е един ограничен Бог! Освободете го! Бъди!