Всички публикации

Кой е Учителя Ваклуш?

Кой е Учителя Ваклуш?

Биографията е „роди се – умря“, а характеристиката е присъщно владеене на възможности, с които се прави култура и се чертае образа на Твореца

Чрез интуицията може да се стигне до истинско познание за себе си и за света

Чрез интуицията може да се стигне до истинско познание за себе си и за света

Чрез интуицията може да се откриват и усвояват духовни ценности. Докато чрез ума човек експериментира и изследва, обучава се и се възпитава.

Съработниците на Нур

Съработниците на Нур

Нур е дар, който има само едно признание – всеотдайно служение.

100 години от Рождеството на Учителя Ваклуш

100 години от Рождеството на Учителя Ваклуш

На 7 януари 2023 г. в гр. Пловдив Ви каним заедно да отбележим 100 години от Рождеството на Учителя Ваклуш От 16:00 ч. в културен център “Тракарт” …

Празникът е в Духа

Празникът е в Духа

Само състоянието на взаимозависимост е естествено, закономерно. То е в чувството, че зависиш от цялото и то също зависи от теб.

Енигма: Няма зло, има нееволюирало добро

Енигма: Няма зло, има нееволюирало добро

С тази идея се влага позитивна сила в отрицанието и му се дава еволюционната възможност да се бори за себенадделяване.

97 години от Рождеството на Ваклуш

97 години от Рождеството на Ваклуш

Мъдростта, прокламирана от Ваклуш Толев, е поредната култура на Духовна вълна. Тя, като Култура на Третото хилядолетие, поставя нова идея – за Светлината на Знанието като битка за обезземяване.

Ден на отговорност

Ден на отговорност

Когато един народ принизява стойността на своите чеда, тогава съдбата не им отрежда гроб, но независимо от това величието на тяхното дело си остава безсмъртно!

2020 г. – Година на себеотрицанието!

2020 г. – Година на себеотрицанието!

Общ принцип, когато започва нов цикъл в еволюция, е, че независимо от продължителността му, той започва с преговор, преосмисляне на наученото в предходните цикли, но от висотата на новото.

Духовна вълна на Правдата

Духовна вълна на Правдата

Третата Духовна вълна – на Правдата, внася размерността като поведение от повеление. Тя влага антитезите добро и зло като принцип на развитие.

Мъдростта - духовен път

Мъдростта - духовен път

Няма зло, има нееволюирало добро

В Дома на будността

В Дома на будността

Будният присъства тотално във всеки един миг. Той е това, което е - божествен.