Учителю Всемирни!

 1. Дай ни сили на служение да изпълним Твоята воля!
 2. Вземи усилията ни да се слеем със закона на Еволюцията!
 3. Съхрани планетата в мир и Пътя на Учителя в сигурност!

Амин!

Господи!

 1. Дай ни сила да работим за светлото Рождество на Космичната мъдрост между човеците, като забравим отделното раждане!
 2. Дай ни благодатта на прощението, която ражда радост в сърцето на човека!
 3. Дай ни сигурност да познаем промяната без страх!

Благодарим Ти, Боже наш!

Учителю Всемирни!

 1. Ниспосли благодатните Си дарове на Твоите синове, та без страх да ходят Пътя и опазят Твоето творение!
 2. Дай ни духовно зрение, та без съмнение и с убеденост да свидетелстваме за нетленната светлина!
 3. Подкрепи чувството ни за отговорност пред видимия и невидимия свят!

Пази ни, Отче наш!

Господи!

 1. Храни душите ни с добри дела и благородство!
 2. Води Духа ми на молитва и смирено служение!
 3. Опази ни духом и тялом!

Амин!

Учителю Всемирни, Господи!

 1. Дай на Духа ми служение, на Пътя ми връх, на живота ми достойнство!
 2. Дай на душите ни светлина, на братството обич, на дните ни знание!
 3. Дай на телесния ми храм здраве, в сърцето благодарност за благата, на очите радост за слънцето което ни пращаш!

Амин!

Господи!

 1. Дай ни ръце чисти да откъснем плода на надеждата и ожънем нивата на изобилието!
 2. Дай ни сърца, които няма да плачат за обидените, а ще ги водят при извора на утехата!
 3. Дай ни на земята мир с правда, хляб без унижение и път без страх!

Амин!

Господи!

 1. Прати ни доброта в сърцата и знание в умовете — да простим личната и човешка тревога, ходили път без Тебе!
 2. Прати ни благодатта на Духа Светий, та да не гасне истината в душите ни!
 3. Дай ни сили да живеем без съмнение и без страх в земния си дом!

Амин!

Учителю!

 1. Благослови да Те осветим като живот и опазим като дело!
 2. Дай ни сили да понесем бедата и ни опази от бедствието!
 3. Благослови благото, потребно за земния живот!

Амин!

Учителю!

 1. В Смирението Си със смирение ни дари!
 2. Вложи в сърцето и устата ми слово, което буди, служи и води!
 3. Сили ни дай да изходим Пътя и щит да се самоотбие злото!

Амин!

Учителю!

 1. Научи ни как да освободим пленника у себе си!
 2. Подкрепи ни в бдението, та да не пуснем завистника, крадеца на радостите, в нашия дом!
 3. Набогати сърцето ми с обич, а ръката ми с щедрост!

Амин!

Господи!

 1. Дай ни сила да Ти служим като синове, свободни от себелюбие!
 2. Научи ни да не плачем на гроба на миналото!
 3. Пази ни от жестокост, предрешена като милосърдие!

Амин!

Господи!

 1. Подкрепи ни да Ти служим достойно в храма на живота според йерархията, която имаме!
 2. Дай Път на нозете ни да изпълним волята Ти: „Бъдете светлина на света!“
 3. Пази ни от страха, за да не разменяме истината за лъжата!

Амин!

Планетният Логос отметна от Книгата на Космичния живот листа на нашата планета и прати Своите Планетни синове да занесат на човечеството съдбовните знаци:

Да благодарим и да сътрудничим!

Господи!

 1. Дай ни знание за Пътя, волята и жертвата: Пътят като съдбовна нужда; волята като Всемирна сила; жертвата като лично служение!
 2. Научи ни без тъга да гасим лампата на миналото; да срещнем зората будни; да имаме на пладне олтар!
 3. Научи ни на милосърдие от Любов; знание от Мъдрост; служение от Истина!

Тогава сърцето ми ще знае смисъла на бедствието!

Амин!

Планетният Логос призова в Своя Космичен храм Великите посветени и Своите земни Адепти на Всемирно бдение. Да не губим присъствието си у Бога и приемем Неговия дар за годината:

Мъдрост в живота и святост в делата!

Господи!

 1. Научи ни да не пестим хляба на живота в дни на глад и потреба!
 2. Дай преданост на сърцата ни в жертвата, та ръцете да не мерят щедростта!
 3. Научи ни да познаем благодатта от болката на еволюцията, та да не ни тежи скръбта на всекидневието!

Амин!

В часа на ниспосланието Планетният Логос рече:

Деца на Божията воля!

 1. Утвърждавайте Мъдростта!
 2. Умножавайте светостта!
 3. Умението да служите е новият ви дар!

Господи!

 1. Дай ни отговорна будност, та в часа на служението Си Той да не бъде сам!
 2. Дай ни жертвена вярност да опазим трапезния хляб на Мъдростта, докато светът се научи да го яде с нас и живее с него!
 3. Като ни учиш, че смирението възвисява, че бъдността зида храма, че само жертвеният има олтар, то подкрепи ръката на състраданието, сърцето на прощението и волята на Жетваря!

Амин!

Планетният Логос в името на Отца призовава в своя Космически храм — Синовете на жертвата, Великите посветени и Своите Адепти — на Всемирно бдение за Небесен мир и земна будност! И Той рече:

Деца, време е!

 1. Вие сте хлябът на Мъдростта — дайте го на света!
 2. Вие сте дом Господен, обител на съхранението — приютете света!
 3. Вие сте вратата на бъдещето — осветете настоящето!

Господи!

 1. Дай ни свобода от ограничение в жертвата!
 2. Дай ни воля на готовност за присъствие и служение в Твоето дело!
 3. Научи ни да се познаем в другия като потреба за единство във Всемирното братство!

Амин!

В радостен час битието на Логоса излива Своята Космична сила като благодатен дар на будност и служение. Призовано е Всемирното Братство да събуди отговорна тревога за мир! И Планетният Логос рече:

Деца на Слънцето на Път сме!

 1. Поведете човечеството по благословения Път!
 2. Вие ядете хляба на Мъдростта, не събирайте трохите на миналото!
 3. Отворен е новият храм — там има: олтар, трон и жезъл — чакаме Вашата жертвена дързост!

Господи!

 1. Дай ни свобода от страх за принадлежност!
 2. Дай ни властното Си Слово, та Мъдрост да води дните на нашето служение!
 3. Поискай, Господи, послушание, което ни освобождава от себичност!

Амин!

През отворената врата на Вечното, Планетният Логос призова в Своя Космичен храм Посветените мъже, Синовете на служението и Децата на Деня — на Всемирно бдение за Небесен мир, земно светителство и всечовешко братство. И Той рече:

Денят започна!

 1. Вълната на Мъдростта е дадената благодатна воля на Бъдещето!
 2. Душите ви се преселват от скинията на надеждата в храма на обричането!
 3. С главнята на Мъдростта от личния дом тръгнете към Мирово служение!

Господи!

 1. Дай ни живяна радост на изпълнен дълг!
 2. Дай ни свобода от зломислие като дар на осъществена Любов!
 3. Не гаси Бъдника в нашите души, който свидетелства за Рождествата!

Амин!

На Космично бдение в храма на Планетния Логос са призовани Посветените мъже, Синовете на служението и Децата на Деня — за мир, светителство и братство. И Той рече:

Денят направи своя кръговрат!

 1. Бъдете неотречни в своя обет: Мъдростта — живот!
 2. Търсете собствения си знак като битие в хармония с Космическия хороскоп и планетен дълг към Учението!
 3. В Мъдростта: Пътят се ходи като просветление; знанието се живее като откровение; волята се прилага като служение!>

Господи!

 1. Дай ни свобода от върнато минало — като отживяна потреба и изживяно упование!
 2. Научи ме сам да надпиша символния знак на Мъдростта в моя видим и невидим храм!
 3. Не оставяй очите ни без житейски олтар — заради нас, които сме в Тебе, и Теб, Който си в нас!

Амин!

Планетният Логос призова в своя Миров дом Посветените мъже, Войнството на Любовта и Децата на Деня на Всемирно бдение пред запалените канделабри на Мъдростта. Светът на бъдещето рече:

Направете Учението житейска съдба!

 1. Знайте, съдба без мъдрост, без воля и жертва няма!
 2. Не търсете друго време за приложена мъдрост — то е всяко днес!
 3. Часът на отговорна святост и историческо бдение ви зове!

Господи!

 1. Дай ни прозрение за свобода от онова, което ни далечи да Те познаем и живеем!
 2. Научи ни на дързост, та без страх и без тъга да духнем свещта на грехопадението като приложено насилие!
 3. Дай ни ключа на знанието и Пътя на Мъдростта, които ни водят чрез Тебе до Вечния!

Амин!

Призовани са на бдение в Космичния дом на Планетния Логос Посветените мъже, Войнство на Любовта и Децата на Деня. А Той рече:

Вземете осветения хляб на Мъдростта и тръгнете на светителство!

 1. Извикани сте на Мирово битие с неотложна воля по Пътя на Мъдростта и принесена жертва на служението!
 2. Не търсете спомен за човека, а живейте с динамиката на Деня — бог в развитие!
 3. На тази планета никой не може да спре изгрева и пладнето, пътя и делото на Духовните вълни!

Господи!

 1. Дай ни жизнепотребата на осветено всекидневие!
 2. Научи ни на прозрение и признание на всеки личен дом и свят!
 3. На забвение прати нашите тревоги и чужди клевети, та недостойно слово и дело да нямат присъствен ден!

Амин!

В Космичния храм на Планетния Логос са призовани на бдение Посветени мъже, Воините на Любовта и Децата на Деня. И Той рече:

Деца на Деня, дойде часът на вашата отговорност!

 1. Вие сте една зрима теогония в пътя на Духовните вълни!
 2. Живейте с гласа на Съдбата, а не с ехото!
 3. Чрез Мъдростта човечеството се осъзнава като Богоосезаема необходимост!

Господи!

 1. Дай ни отговорност за това, което Бог иска, човечеството чака и съдбата позволява!
 2. Дай ми знание за себе си и идея за Света!
 3. Дай на ръката ми право да сее и воля да жъне!

Амин!

Това е Послание на Изобилието

На бдение в Космичния храм са призовани — Посветените мъже, Воините на Любовта и Децата на Деня. В часа на низпосланието Планетният Логос рече:

Духовната вълна на Мъдростта, като родител и битие на зримия теогон, ви зове на служение!

 1. Тя, Мъдростта, не задължава, тя ви волеизразява в потреба на осъществяване!
 2. Тя не задължава, тя ви освобождава в потреба на себенадмога!
 3. Тя не задължава, тя ви жертва в потреба на Възкресение!

Господи!

 1. Научи ни да победим преходност и йерархии, богове и съдба!
 2. Дай ни прозрение да изходим пътя на служението и познаем гроба на Възкресението!
 3. Нека осветим това, което имаме, за да не се загубим в търсене!

Амин!

Това е Послание на Служението!

01.01.2000 година е Първият ден на Третото хилядолетие! На бдението в Мировия храм в часа на благодатта, Планетният Логос рече:

Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях — Възкресението!

 1. Дайте на света името на Богобъдното изповедание, разжарете огъня на знанието и тръгнете в пътя на служението!
 2. Кажете на човечеството къде е храмът на Мъдростта и защо новият олтар е Книгата на Живота!
 3. Осъществете зримия теогон като съдбовно присъствие и чакано предназначение на Третото хилядолетие!

Господи!

 1. Научи ни да изведем пленника от себе си и познаем освободения!
 2. Нека спрем олтарите на жертвоприносите за грях!
 3. Благодарим на Мировата воля, че ни събра в Третото хилядолетие като Деца на Деня!

Амин!

Това е Послание на Присъствието!

На бдение в Мировия храм в часа на благодатта Планетният Логос рече:

Освободете съдбата от пътя на вашата еволюция!

 1. Имате Знанието на Мъдростта, приложете го в битка за Единосъщие!
 2. Осветете новите си олтари и обезгрешете пътищата на човечеството!
 3. Дерзайте! То е последие на Възкресението!

Господи!

 1. Дай ми, без болки да се простя със старите престолнини на своята мисъл, на своята душа, на своя Дух!
 2. Дай ни нови пътища и в нови домове на Мъдростта да ходим и осветим!
 3. Дай ни не забрава на културите, а отговорна преценка на забравата!

Амин!

Това е Послание на Живототворчеството!

На бдение в Космичния храм в часа на благодатта Планетният Логос рече:

Деца на Деня, вие сте Мирова необходимост и историческо битие!

 1. Знайте, че Сътворението е идея за човека, когото трябва да надмогнем!
 2. Знайте, че Истината е победена съдба от Човешката божественост!
 3. Знайте, че Животът е Себеосъществяващият се Бог — изведена Божия човечност!

Господи!

 1. Научи ни чуждата вина да не приемаме за своя невинност!
 2. Позволи ни да живеем потребата от своя събожник!
 3. Роди ни отново — за приложна молитвеност!

Амин!

Това е Послание на Приложната Молитвеност

На бдение в Мировия храм в часа на благодатта Планетният Логос рече:

Осъществете дадената ви Синовност!

 1. Знайте, че Денят на оробителя свърши, дойде отговорният ви час!
 2. Знайте, че не блудникът се връща, а синът намира Бащата!
 3. Знайте, че раздялата не е милост, а тайнство на Огъня!

Господи!

 1. Дай ни зрение за будност и слух за Знание!
 2. Нека личната ми воля не бъде власт за безвластие на другия!
 3. Пази ни да не изживяваме примирението като смирение!

Амин!

Това е Послание на Бдението!

На бдение в Мировия храм в часа на благодатта Планетният Логос рече:

Извървете своите Голготи!

 1. Познайте тайната на раждането и Пътя на Рождеството!
 2. Познайте защо вашият олтар е бог у Бога!
 3. Кажете на света за новото Битие!

Господи!

 1. Дай ни свобода от минало!
 2. Научи ни, че жертва без Път не е подвиг!
 3. Дай ни битка, която ражда мир!

Амин!

Това е Послание на Битието!

На бдение в Мировия храм в часа на благодатта Планетният Логос рече:

Деца на Деня, дойде Денят на великото служение!

 1. Дайте Знанието на Учението Път на Мъдростта!
 2. Защитете Небесния и Земния Адам!
 3. Осветена бъдност е вече Пътят към Дървото на Живота!

Бъдете благословени!

Това е Послание на Мировото служение!

На бдението, в часа на благодатта, Планетният Логос рече: Деца на Деня, Поселници на Мировия и на Планетния храм!

Чуйте химна на бъдещето!

 1. Открийте бъднината си в Книгата на Живота!
 2. Светителствайте в служение за Сътворителя и събожника си!
 3. Направете пътника Път!

Бъдете благословени!

Това е Послание на Живота