От стихосбирката "Колкото тишината"
 • Ще придойде вятър и
 • като топла длан
 • ще събуди листите –
 • плахи „може би“.
 • А над клоните
 • ще е слънце и…
 • и ще бъде „да“.
 • И ще бъде „да“.
 • Капка да посадиш – река да поникне.
 • И коренът ще намери влагата
 • и влагата ще разлисти дървото.
 • Наричам ги „капка“ и „корен“, „река“ и „дърво“,
 • ала малцина виждат през имена,
 • от вятъра взети назаем.
 • Онова в думата, което има глас,
 • и онова, което премълчава името си,
 • единени са –
 • притча.
 • Но как се чете в нея?
 • Кой разбира защо
 • кокичето гледа надолу,
 • а минзухарът – нагоре?
 • От днес стрелите ни ще стряскат
 • гръмотевицата, защото тук,
 • след три години под земята,
 • самият той – Залмоксис, се завърна.
 • Да ни докаже: няма смърт.
 • Няма смърт.
_Красимир Андреев_