На списание „Нур“

„Нур е скрижала на Небесата!
– Ваклуш Толев

 • Нотирам симфония огнена!
 • Непояждащият Огън гори!
 • Душата ми – търсеща, молеща,
 • застана пред Небесни врати!
 • Устреми се душата в небето си!
 • Усетих как времето спря
 • и през разкъсаните завеси на храма
 • олтар жертвен видях!
 • Разпали се кладата огнена
 • и запърха с криле моят Дух!
 • В своя полет ме отпрати в Небето
 • и Божие Слово аз чух!
 • Н_етленност, _Устременост,
 • Разжарен плам
 • на душата в телесния храм!