Мъдростта - духовен път
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИНРАВСТВЕНИ КАТЕГОРИИПРИЛОЖНА МОЛИТВЕНОСТ
1ЖИВОТЪТ: Богоприсъствие в ЦелосттаСЪВЕСТТА: Будността на ВсемирнияЕЛЕМЕНТЪТ: Огън ЧИСЛОТО: 13
2ЕДИНСТВОТО: Битие в йерархияСМИРЕНИЕТО: Победа над себичносттаЙЕРАРХИЯТА: Зрим теогон
3ЕВОЛЮЦИЯТА: Ритмика на духовната вълнаДЪРЗОСТТА: Свобода от страх, скръб, страданиеЗНАКЪТ: Триъгълника с Кундалини
4ЕНЕРГИЯТА: Еманация на БогаСВЕТОСТТА: Зрението на съзнаниетоОЛТАРЪТ: Книгата на Живота
5МАТЕРИЯТА: Последната вибрация на ДухаСЕБЕЖЕРТВАТА: Надгробна ВластностПОСВЕЩЕНИЕТО: Възкресението
6НЕБЕСНИЯТ АДАМ: Богоосезаема необходимостОТГОВОРНОСТТА: Дълг към БогаТАЙНСТВАТА: Кръщение, Причастие, Бракосъчетание
7ЧОВЕКЪТ: Бог в развитиеПРЕДАНОСТТА: Всеотдайност към събожникаМОЛИТВИТЕ: На Мъдростта, Към Универсума
8СИНОВНОСТТА: Единосъщие със СътворителяЕКЗИСТЕНЦИЯТА: Да бъдеш, не да имашПЛАНЕТАТА: Сатурн
9СЛУЖЕНИЕТО: Път за обожествяванеВОЛЕИЗЛИЯНИЕТО: Битка за Бога в човекаЦВЕТЪТ: Виолетов
10ИНТУИЦИЯТА: Прозрение за предназначениеЗНАНИЕТО: Повече от безгрешиетоЦЕНТЪРЪТ: Третото око
11КУЛТУРАТА: Обществена молитваВЯРАТА: Знание за незнайнотоИСКАНЕТО: Научи ни
12ИСТОРИЯТА: Провиденция на ДухаПРАВОТО: Защита на душатаСИМВОЛИТЕ: Белият кон, Ябълката, Лилията
13СЪДБАТА: Рефлекс за истинаРАДОСТТА: Изява на божественосттаМИСТИЧНАТА РЕАЛНОСТ: Числото 13

Ваклуш