Молитва преди хранене

В името на Отца и Сина, и Светия Дух,
Амин!

Господи,

Прииди и благослови трапезата на Твоите чеда!

Благодарим Ти за благата, които ни даваш за Път и живот и за мъдростта, с която ни учиш.

Ела и сдели трапезата ни!

Дай на Твоите деца (здраве, …, …)!

Амин!