Молитвата на Мъдростта

ОТЧЕ НАШ!

Да се свети името Ти;

да прииде царството Ти;

да бъде волята Ти!

Научи ни

живи да бъдем в Тебе,

светли в Дух и Душа,

целомъдрени в мисъл и тяло

и със събожническо служение към всяко боготворение!

Ти си сега

и във всички времена!

АМИН!