Учителят няма цел, Той има служение – целта ограничава, служението разгръща!

  • Мировият Учител е осъществена пулсация на Мировото съзнание!
  • Мировият Учител е Мирова необходимост и планетно-историческо битие.
  • Учителят като социален живот е идея за Път, като духовен – откровение за Живот.
  • Мировият Учител демонстрира като индивидуализирана възможност неиндивидуализирана Духовна вълна.
  • Учителите правят еволюцията – посветените работят в еволюцията.
  • Учителят трябва да бъде изживян като пример, като концепция и като Духовна вълна.
  • Присъствието на Мировия Учител е въздействие върху цялото човешко битие.
  • Учителят е идея за ново бъдеще – Той сменя пулсацията на еволюцията.
  • Йерархията на човечеството е дело на Мировите Учители!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here