Ямблих

0
634

(ок.250-330) — роден в Халкис (Сирия, сега Ливан). Един от най-видните последователи на неоплатонизма. Ученик на Порфирий. Основател на собствена неоплатоническа школа в Апамея, Сирия. Почти всички негови творби са загубени, като по-късно са възстановени (не напълно) от различни източници. Ямблих в най-голяма степен свързва неоплатонизма с мистичните традиции на изтока, с окултизма и с магическото изкуство. Обявява се твърдо против монотеизма на християнството, подкрепяйки езическия политеизъм. Това личи и от неговите произведения, в които неоплатоническото схващане за Единното се променя и то бива разделено на две — т. нар. „първо единно“ и „второ единно“, определено като благо. Неговото учение е повлияно силно и от питагорейството, на което Ямблих е явен привърженик.