Юлиан Отстъпникът

0
560

(също Апостат, 331-363) — племенник на Константин Велики. Император на Рим в периода 361 — 363 г. Възпитан в християнството, но по-късно се отрича от него (Апостат — „вероотстъпник“), полага усилия да възвърне езичеството и забранява християнството. Оставил религиозни, философски, политически и сатирични съчинения.;Авероес: Абул Валид Мохамед бну Ахмед ибн Рушид (1126-1198) — забележителен испано-арабски мислител, с по-голям принос в юдейската и християнската традиция, отколкото към ислямската. Авероес е латинизираното му име. Роден в Кордова (Испания), в богато и високообразовано семейство. Изучава философия, богословие, право, литература, медицина, астрономия, граматика. Считан е за автор на 66 произведения. Прочут с коментарите си върху Аристотел. Основно негово съчинение е „Опровержение на опровержението“.