Шпенглер

0
666

Освалд (1880-1936) — немски философ и историк. Един от от основоположниците на философията на културата, представител на „философията на живота“. Основен труд: „Залезът на Европа“. В него той се обявява против каузалния метод за обяснение на обществено-историческите явления. Смята, че всяка историческа култура е абсолютен, своеобразен, независим и неповторим организъм, различните появи на който се коренят в една „прадушевност“. Поддържа, че всяка култура се характеризира със създаване на духовни ценности — първи етап, а вторият (цивилизация) — със социално-политическа и производствено-техническа дейност.