Шопенхауер

0
535

Артур (1788 — 1860) — именит немски философ. Според него единственото нещо, което съществува в света, е волята; всичко друго е само в нашите субективни представи. Светът като воля първоначално е лишен от ум и съзнание той представлява само сляпата воля да се живее. Съвкупността от страданията в живота е по-голям от сбора на наслажденията, затова нашият свят е най-лошият от всички възможни светове. И понеже страданията идват от волята да се живее, злото може да се преодолее чрез задушаване на тази воля. Пътят за постигане на тази цел е аскетизмът. Философията му се счита за песимистична и повлияна от идеите на будизма. Основни трудове: „Светът като воля и представа“, „Основи на морала“, „Афоризми върху мъдростта в живота“, „Мисли и фрагменти“.