Шанкария

0
513

(Шанкарачария) — индуистки религиозен философ, живял ок. 700 г. пр. Хр. Възражда индуизма, който по това време е почти изцяло изместен от будизма. Реформира най-мощното философско направление в индуизма — Ведантата, създава антидуалистичната тенденция в него и основава брахманската секта смартава. Автор на един от най-ценните коментари върху Упанишадите и Бхагавад гита.