Целз

0
547

антихристиянски философ от II в. Идеен последовател на платонизма като възприема и повечето от тезите на неоплатонизма. Най-известното му произведение „Истинното слово“ не е запазено, но е добре познато на изследователите благодарение на Ориген, който в своя „Контрацелзум“ отговаря детайлно на упреците на своя предшественик против християнството. „Истинното слово“ представлява първата известна и добре аргументирана критика срещу християнската религия, като обвиненията изхождат от позицията на езическата философия и всъщност играят ролята на една добре обоснована нейна апология.