хиротония

0
640

(гр. „придавам сила с полагане на ръка“) — църковен обред, при който висше духовническо лице (митрополит) полага ръка върху главата на този, който получава духовническо звание (дякон, свещеник и т.н.), придавайки му благодатта и благоволението на силите, които той самият вече е получил и представлява.