херма

0
531

(гр. „скала, камък“,“ поставка“) — статуя, на която е оставена само главата, положена върху четвъртита колона, с прибавка на фалос в долната част на мъжките фигури. Отначало дървена, най-напред изобразяваща Хермес (оттук името), по-късно и други богове и смъртни. Има и двойни херми, в които са съединени две лица, гледащи в противоположни посоки. Служат като пътепоказатели по пътищата и площадите, а двойните — по кръстопътищата.