Хердер

0
575

Йохан Готфрид фон (1744 — 1803) — именит немски философ, писател и литературовед. През 1762 г. следва теология, философия и литература в Кьонигсберг, където завързва приятелски отношения с Кант. През април 1771 г. създава някои от фундаменталните за литературното течение Sturm und Drang статии. В 1776 г. Хердер се отдава на усилена научна и изследователска работа. Приносите на Хердер в областта на хуманитаристиката са многобройни. Той изработва оригинална теория за изкуството, обръщайки се към неговите първоначални източници, произлезли от народното творчество. Особено внимание той обръща на теорията си за езика, според която той е „основата на основата“ на всяка култура и възниква едва тогава, когато човешкото съзнание е способно вече за рефлексия и саморефлексия. Философията на историята също спада към основните му интереси.