Хераклит

0
595

Ефески (ок. 540 — ок. 480 пр. Хр.) — древногръцки философ. От съчиненията му „За природата“ до нас са достигнали само фрагменти. Според него огънят е първичният елемент на материята.Негови са думите: „Нищо не е, всичко става. Всичко тече става от всичко“. Философията му оказва голямо влияние софистите, стоиците, Платон и Аристотел.