Хезиод

0
560

(ок. IX — VII в. пр. Хр.) — гръцки поет, родом от Аскра (Беотия). Автор на религиозни, дидактически и морални поеми. Неговата „Теогония“ е главният източник на познания за гръцка митология.