Хегел

0
589

Георг Вилхелм Фридрих (1770— 1831) — един от бележитите немски философи. Завършва класическа гимназия, следва теология. През 1816 г. става професор по философия в Хайделберг, а от 1818 г. — в Берлин. Във „Феноменология на духа“ излага своя диалектически метод, разглеждайки развитието на съзнанието до достигането на „абсолютното знание“. В автентичността си, в своята истина, познанието е самото битие в разгръщането му. То не се стреми към застиване в определена форма, а тъкмо обратното, постоянно се изявява в своята другост, минавайки през относително трайни образувания. Тъкмо тази развиваща се проява е феноменологията (явяването) на духа. За Хегел философията е („мислеща себе си идея“, най-висшата степен на самопознание на „абсолютната идея“ в „абсолютния дух“. Основни произведения: „Енциклопедия на философските науки“, „Науката логика“.