Хамурапи

0
574

(1792 — 1750г. пр. Хр.) — вавилонски цар. В резултат на продължителни войни подчинява средните и южни части на долината на реките Тигър и Ефрат. През неговото време Вавилония достига най-голям разцвет. Запазени са законите му, изсечени с клинописно писмо на голям базалтов стълб (намерени при древния гр. Суза, днешен Иран), които отразяват социално-икономическия и политически живот на древна Вавилония.