Фултон

0
555

Роберт (1765 — 1815) — известен американски механик и изобретател, прилага пръв в практиката парния двигател за задвижване на корабите. През 1803 г. във Франция построява първия си параход, но разработката му не получава подкрепата на френското правителство. След като не среща разбиране и в Англия, Фултон се връща в Америка, където през 1807 г. построява по правителствена поръчка парахода „Клермонт“.